ကုမ္ပဏီအကြောင်း

 • Home
 • /
 • ကုမ္ပဏီအကြောင်း

Our Mission

To follow technological developments attentively, manufacture generating sets that fully respond to our customers’ needs and make sure that our customers keep living life uninterruptedly.

Our Goals

Our aim is to continuously exceed the expectations of our client to deliver quality power generation. Our team members verify all features of work.

Our Vision

To ameliorate our standing within this sector nationally with a regular growth increase. We count on our confident, disciplined, practical and problem-solving staff to realize this goal.

A Leading Power Generator Distributor in Myanmar since 2012

အရည်အသွေးပြည့်မီတဲ့ ကုန်ပစ္စည်းကို အရည်အသွေးပြည့်မီိတဲ့ နည်းပညာဝန်ဆောင်မှုနဲ့ ပေါင်းစပ်ခြင်းအားဖြင့် အဆင့်မြင့်လုံခြုံစိတ်ချရပြီး ရေရှည်တည်တံ့ကောင်းမွန်တဲ့ လူနေမှုဘဝနဲ့ လုပ်ငန်းခွင်များကို တည်ဆောက်သွားနိုင်ဖို့ ရည်ရွယ်ပါတယ်။ PT International အနေဖြင့် သုံးစွဲသူဗဟိုပြုတဲ့စနစ်ကို အဓိကထားပြီး Customers များအတွက် ဘယ်လိုပိုကောင်းအောင် အကျိုးပြုနိုင်မလဲဆိုတဲ့ အချက်ကို ဦးစားပေးဆောက်ရွက်တဲ့အတွက် အချိန်တိုအတွင်း ယုံကြည်မှုများစွာကို တည်ဆောက်နိုင်ခဲ့ပြီ ဖြစ်ပါတယ်။

About PTI Company Limited (Myanmar)

PT International Company Limited (Myanmar) is an associate company of PT Business Network (Pte.) Ltd., Singapore which is the Distributor of Stallion Lubricants, Powder Coatings, and related accessories. PT Business Network has already been in the business for over 20 years. PT International Company Limited is a Yangon-based Company founded in 2012. Our main business is the distribution of worldwide renowned and reputable quality power generators – AKSA. Primarily used to power businesses and households, our mission is to be committed in delivering quality service to our customers.

We are one of the leading suppliers and service providers of power generating sets and equipment including installation, rental services, and repair services. We add value by accepting trade-ins also. Our quality generators offer power ranging from 12- 2250 kVA for a variety of applications. Our abilities and specialties include

✔ Designing

✔ Equipment Procurement

✔ Installation

✔ Maintenance

✔ Generator Rental & Temporary Installations.

Our success has been built upon delivering excellent service and commitment to our customers.

Service and Maintenance

Service and maintenance is our company’s strongest advantage. We provide full service and maintenance programs for all generators either rented or purchased not just from our company only. We provide 24 hour service 7 days a week for any problem which may occur on the generators you purchased or rented. Our technicians are highly trained (from overseas) to deal with any technical problem that arises in minimum time.

We have 4 in-house service teams and 2 professionally selected external contractors to support our commitment to our customers.

We maintain a consistent stock of original and genuine spare parts for all our engine models: filters, gaskets, sensors, belts, alternators, batteries and etc. Also, our company has stock pile of alternators, AVR, control panels, flexible cables, three phase plug and sockets. The long-term dedication and commitment that we have shown to our customers has enabled us to significantly maintain and our increase customer base each year.

Service Workforce

We ensure that our operations conform to highest degree of professionalism. There are   27 employees who employed in the PT International, of which 11 are in the Service Team.

Overseas Consultancy

Technical services from overseas experts and consultants with vast experience can be hired to support our installations.

Installation

Our Project Team can undertake any project, ranging from delivery to meeting site specific installation requirements for sound attenuation, fuel systems, Control Panels, synchronization panels, manual/ automatic change over switches and power cabling.

Best of Quality Products

AKSA is one of the biggest generating sets manufacturer of the world with its continuous investments. PT International Company Limtied (Myanmar) is distributing industrial power generators with standards for local consumption in Myanmar.

We Offer Sales Services

Awesome Before Sales Services & After Sales Services for the local businesses.

Environmental Awareness

Aksa Power Generation, the cabin and chassis to produce eco-friendly paint TGIC-FREE triglycidyl Isocyanurate and uses lead-free polyester powder paint.

Recycling

Aksa Power Generation, the packaging of the products it sells, nylon and carton waste Çevko Foundation (Environmental Protection and Packaging Waste Recovery and Recycling Foundation) is confiscated by the contract.

Prevention of Noise Pollution

PT International is the only company that can make their own sound generator test generator, which is valid all over the world to IEC 34 (International Electrotechnical).
Our Valuable Clients/Pa

Our Target Customers

 • Hotel & Inns
 • Restaurants and KTV
 • Hospitals
 • Sports Stadiums
 • Private Schools
 • Factories
 • Condominiums
 • Construction Companies
 • Gas Stations
 • Convenient Stores
 • Passenger Ships
 • Automobile Show Rooms
 • Small & Medium Industries Development
 • Banks ( Myanmar Micro-Finance Bank, YOMA Bank, AYAR Bank, KBZ Bank , CB Bank, Yangon City Bank, AGD Bank )